DAFO släcksystem


Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett fordon.
Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare.

Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof.

Dafo levererar SBF-godkända anläggningar enligt SBF 127 med Forrex, pulver och CO2. Vi har mer än 25 års erfarenhet av släck­system för fordon med höga krav på funktions­säkerhet under de mest krävande förhållanden.

Försäkringskrav är att nya bussar över 10 ton skall utrustas med släcksystem. Klokt är att montera detta i alla bussar, stora som små.

NyttoService monterar / installerar ditt Dafo släcksystem för bussar och andra yrkesfordon. Vi utför också de årliga kontroller som föreskrivs.
 

Faktablas
Dafo släcksystem
för buss